Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 12 : Stavekontroll

 
Samspill med Microsoft Word 2007 / 2010

Bruk av Reference Manager sammen med Word kjennetegnes ved at dataene fra Reference Manager kobles sammen med tekstdokumentet, men de overføres ikke som ren kopiering. Det betyr i praksis at man har en kobling mellom de to programmene ved hjelp av koder i Word-dokumentet.

Koblingen mellom Word og Reference Manager ser litt ulik ut avhengig av om man bruker Word 2003, Word 2007 eller Word 2010. Selve funksjonene er imidlertid de samme.

Funksjoner i Word 2007 / 2010

Når Reference Manager installeres på maskinen vil Word 2007 / 2010 få menyvalget Reference Manager 12 lengst ute til høyre på menylinjen.

En ser der at funksjonene er delt i tre kategorier:

  • Citations som brukes til å sette inn og holde orden på siteringer
  • Bibliography som brukes når man vil formatere litteraturliste og eller behandle formatering av dokumentet
  • Tools som inneholder funksjoner for å hente ut referanser fra Word, oppsett av EndNote og hjelpefunksjonen

De viktigste / mest brukte funksjonene er:

Søk etter referanse (får opp et eget søkevindu for å finne referanser i åpent bibliotek)
Sett inn merket/merkede referanse(r). (Må ha merket disse i Reference Manager på forhånd.)
Formater sitering og referanseliste (i henhold til valgt stil)
Rediger enkeltreferanse (kan f.eks. legge til sidetall, fjerne år/forfatternavn ol. i en sitering i teksten).
Avformatere siteringer og referanser i hele dokumentet eller den siteringen man evt. har markert. Merk at denne funksjonen også slår av automatisk formatering av referansene.
(Se litt mer om dette her)
Fjerner feltkodene som sørger for en kobling mellom Word og Reference Manager-basen.
[Det kan være smart å ta vare på en kopi av dokumentet med kodene intakt, da det ikke er mulig å gjenskape koblingene igjen etter at de er tatt vekk.]

 Se her for en beskrivelse av Reference Manager-funksjoner i Word 2007 / 2010

strekOffisiell side
Sist oppdatert 17.03.17 av ea.
Kommentarer til denne siden.