Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 12

 
Visning

I oversiktsvisningen vil kun 3 felt vises som standard. Det er imidlertid mulig å endre rekkefølgen, utvalget felt og antallet som skal vises. Denne muligheten er nyttig for å få vist aktuelle felt samt ha tilgang til en enkel sortering på hensiktmessige felt.

Endring av visningsfelt:

  • Velg Reference List Display fra Tools-menyen
  • Klikk i raden for Field Type for å velge hvilke felt som skal være med, og velg antall viste felt under Number of Columns.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.06.10 av ea.
til denne siden.