Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 12

 
Vedlegg

Man kan knytte en eller flere filer til en referanse i basen. Det er ingen restriksjoner på hva slags filer/format som kan legges ved. Det er mulig å lenke opptil 45 filer til en referanse. Vedleggene vises med filnavn og tilhørende program-ikoner.
Under beskrives tre aspekter ved bruk av vedlegg; hvordan man velger hvor vedleggene skal ligge, hvordan man knytter vedlegg til en referanse og hvordan man åpner en fil som er lagt ved en referanse.

Velge plassering

Nytt i versjon 12 av Reference Manager er at det nå er mulig å velge man vil lenke til et vedlegg som ligger et gitt sted på maskinen, eller om man vil at vedleggene skal kopieres til en egen mappe som inneholder (alle) vedleggene til basen. Fordelen med å kopiere vedleggene til en egen mappe er at de da vil ligge samlet, og være lette å få med dersom man flytter basen til en annen maskin. Ulempen er at man risikerer at vedleggene ligger i flere versjoner slik at eventuelle endringer/oppdateringer ikke gjenspeiles i basen dersom  man endrer den originale filen.

I utgangspunktet er Reference Manager satt opp slik at man lenker til de originale vedleggene. Altså ikke kopierer de til en egen mappe.

Fremgangsmåte for å tillate kopiering av vedlegg:

 • Velg Options fra Tools-menyen
 • Klikk på fanekortet Attachments
 • Merk av for å kunne kopiere vedlegg til en egen mappe, og velg eventuelt under hvor de skal kopieres til

Legge inn vedlegg

Det er tre måter å angi at en fil skal legges ved en referanse. Hvilken av de man velger vil være en smaksak og avhenging hvordan man liker å arbeide.

Fremgangsmåte ved bruk av meny-raden:

 • Stå i den aktuelle referansen
 • Velg File Attachments fra References-menyen
 • Velg Attach File
 • Bla frem til ønsket fil
 •  Kryss evt. av for Copy this file to the default file attachment folder and create a relative link dersom dette er ønskelig
 • Klikk Attach

Fremgangsmåte ved bruk av hurtig-menyen:

 • Stå i den aktuelle referansen
 • Klikk høyre mustast og velg File Attachments
 • Velg Attach File
 • Bla frem til ønsket fil
 •  Kryss evt. av for Copy this file to the default file attachment folder and create a relative link dersom dette er ønskelig
 • Klikk Attach

Fremgangsmåte ved bruk av "dra-og-slipp"-metoden:

 • Merk filnavn/ikon for det aktuelle vedlegget
 • Trekk det over til Reference Manager-programmet og slipp det over i ønsket referanse

Åpne vedleggene

Den enkleste måten å åpne vedleggene på er å dobbeltklikke på de respektive program-ikonene. Man kan også klikke på klode-ikonet () for å åpne det første vedlegget.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.06.10 av ea.
Kommentarer til denne siden.