Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 12

 
Stavekontroll

Stavekontrollen i Reference Manager gir mange muligheter. I denne veiledningen er kun de mest brukte gitt en enkel beskrivelse.
Det følger 18 ordlister med programmet, men disse må importeres før de kan brukes. Det gis en gjennomgang av hvordan man importerer ordlister, samt en oversikt over medfølgende lister.
Stavekontrollen inneholder mange alternativer når det gjelder hva som skal kontrolleres mot de ulike ordlistene. Dette blir gjennomgått i et eget punkt.
Til slutt er det et punkt hvor selve utførelsen av stavekontroll gjennomgås.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.06.10 av ea.
Kommentarer til denne siden.