Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 12 : Stavekontroll

 
Utføre stavekontroll

Rereference Manager tilbyr mulighet for å kjøre stavekontroll på enkeltord, enkeltreferanser eller hele basen. Velger man å kjøre kontrollen på hele basen, vil også sub-set av basen (som resultat av dublettkontroll ol. kontrolleres).

Utføre stavekontroll:

  • Sørg for å stå i Standard Display (velg under View-menyen)
  • Åpne referansen som skal sjekkes, og merk evt. ordet som skal kontrolleres (dersom det bare er et ord/begrep som er aktuelt)
  • Velg Spell Check fra Tools-menyen
  • Ta stilling til hva som skal skje når et ord ikke finnes i valgt ordliste (se under)
  • Når merket ord er kontrollert, vil man få spørsmål om det er ønskelig å gå videre i referansen. Når referanser er kontrollert, vil man få spørsmål om man vil gå videre med resten av basen.

Når et ord ikke finnes i ordlisten, har man følgende alternativer:

hopper over den aktuelle forekomsten av ordet
hopper over den aktuelle og påfølgende alle forekomster av ordet
legger ordet til i valgt ordliste
(Add words to lenger nede i dialogboksen
endrer forekomsten av ordet til det som er foreslått
(Suggestion i ruten under)
endrer den aktuelle og alle påfølgende forekomster av ordet til det som er foreslått
foretar et mer grundig søk etter alternative staveformer/ord i ordlisten
avslutter stavekontrollen

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.06.10 av ea.
Kommentarer til denne siden.