Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 12

 
Oversikt over programmet

Første gang man møter et program kan det være mange elementer å holde styr på. Dette er et forsøk på å strukturere det hele.

.

Menyer
Alle kommandoer som finnes i programmet ligger under disse menyene.

Verktøyrader
Her finnes de mest brukte funksjonene og viktigste programdelene.

Enkeltreferanse
Vinduet viser den uthevede referansen og kan brukes for å redigere enkeltreferanser.

Referanseoversikt
Oversikt over alle referansene i den aktuelle basen.

Fanekort
Gir tilgang til alle åpne baser / delbaser.

Statuslinje
Viser antall markerte referanser, antall viste referanser og totalt antall referanser i den aktuelle basen.

Navigering mellom referanser
Fra og med versjon12 er det målig å navigere mellom referansene uten å gå veien om referanselisten

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.06.10 av ea.
til denne siden.