Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 12

 
Enkeltreferanse

Enkeltreferanser vises i et skjermbilde over referanseoversikten.  Ved å dobbeltklikke på en referanse i listen (eller velge Edit fra References-menyen) vil referansen vises i et eget vindu.
Uansett hvilken av disse man velger kan man redigere referansen direkte.

Venstre kolonne viser hvilket felt man står i, men innholdet i feltene vises i høyre kolonne.

Feltnavn med en stjerne (*) viser at dette feltet er obligatorisk for denne referansetypen.

Mer om felt og utfylling av disse finnes på en egen side.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.06.10 av ea.
til denne siden.