Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 12

 
Nyheter i versjon 12

Overgangen fra versjon 11 til versjon 12 representerer ikke så mange nyheter, men enkelte av de er etterlengtede av flere.

Standard å åpne basen i Read-Write Exclusive-modus
Omsider kan man åpne Reference Manager-basen med alle rettigheter som standard. Dette er nyttig når man skal foreta endringer som påvirker flere referenser av gangen.
Se mer om å åpne basen med ulike rettigheter
 
Vedlegg
Det er flere nyheter når det gjelder vedlegg. Den minste er antagelig at feltet 34 har byttet navn til File Attachment (se mer om feltet her). En større nyhet er at man nå kan velge å man vil lenke til den originale filen, eller om man heller vil kopiere den til en egen mappe..
Se mer om vedlegg her.
 
Tidsskriftlister
Det lagt til flere tidsskriftlister som man kan importere til basen. De nye fagområdene man har lister for er Anthropology, Astronomy and Astrophysics, BioScience, Economics, Law, Philosophy, Religion i tillegg til Zoological Records.
Se mer om tidsskriftlister her.
 
Bedre dublettsjekk
Det er lagt inn mer fleksibilitet ved dublettsøk. Nå kan man ta med første initial i forfatternavn ved sammenligning av referanser.
Se mer om kriterier for dublettsøk her.
 
Støtte for Word 2007
Reference Manager har fått støtte for Microsoft Word 2007. Funksjonaliteten er identisk med den for Word 2003, men utformingen av menyene er tilpasset den nye versjonen.
Se mer om samspill med Microsoft Word 2007 her.
 
Utvidet stavekontroll
Stavekontrollen gir nå mulighet for å gå gjennom alle referansene
Se mer om stavekontrollen her.
 
Flere sorteringsmuligheter for bibliografier
Innføring av flere sorteringskriterier for bibliografier gir større
Se mer om sorteringskriterier for litteraturlister her.
 
Enklere navigering mellom referansene
Nytt i versjon 12 er at det er innført "bla-knapper" på referansene slik at man kan gå direkte fra en referanse til neste.
Se mer om navigerings mellom referanser her.
 
Flere referansetyper/felt
For hver ny versjon av programmet bruker det å komme noen nye referansetyper og felt. Så også denne gang. Nye referansetyper er Edited Book, Online Source og Grant. Nye felt er føyet til en rekke andre referansetyper. Merk at ingen referansetyper eller felt er fjernet. Følgelig vil heller ikke noen informasjon gå tapt når man flytter en base fra en tidligere versjon til 12.
 
Bedre Web Publisher
Det flyttet litt om på menyene slik at ikke alle kommandoer er der man husker de fra forrige versjon. Dertil kommer at det er nye kommandoer i versjon 11.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.06.10 av ea.
Kommentarer til denne siden.