Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 12

 
Overføre referanser fra basen rett inn basen

Enkelte baser kan tilby det beste fra de to foregående alternativene: Man kan søke i basens eget grensesnitt med alle muligheter som ligger der og samtidig overføre referansene uten å gå veien om å angi formater og filplassering.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.06.10 av ea.
til denne siden.