Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 12

 
Skrive inn referanser manuelt

Dette er den metoden som er lettest å forholde seg til i begynnelsen, men det er også den som krever mest tasting fra brukerens side. Egner seg således best dersom man skal legge inn enkeltreferanser som ikke finnes (lett) tilgjengelig i elektronisk form.

Fremgangsmåte:

  • Velg New fra menyen References (eller trykk Insert-tasten)

Velg først riktig referansetype og fyll deretter ut alle aktuelle felt. Det er selvsagt mulig å endre referansetype senere dersom det skulle være aktuelt. De ulike referansetypene vil inneholde ulike felt/feltnavn, og kan formateres uavhengig av hverandre ved bruk av stiler ol.

Se egen side for mer om de ulike feltene og deres egenskaper.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.06.10 av ea.
Kommentarer til denne siden.