Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 12

 
Importere fra en referansedatabase

Dersom en vil hente en rekke referanser som finnes i en referansedatabase (f.eks. JSTOR) er det nyttig å søke disse frem, lagre de på en fil for deretter å hente de inn i Reference Manager i én omgang. Det er tre operasjoner som skal utføres og de kan være litt ulike alt etter hvilken base en har søkt i.

 1. Søk frem de ønskede referansene
 2. Lagre referansene i rett format på i en fil
 3. Hente inn filen i Reference Manager og angi hvilket format den har

Se oversikt over import fra andre baser.

Fremgangsmåte for JSTOR:

I JSTOR

 1. Søk frem de ønskede referansene
 2. Klikk på Export this Citation for alle aktuelle referanser
 3. KLikk på EndNote, ProCite, Reference Manager (download RIS file)
 4. Velg Lagre/Save (valgene er avhengig av nettleseren)
 5. Angi filnavn og -plassering

I Reference Manager

 1. Velg Import Text File fra File-menyen
 2. Klikk på "..."-knappen til høyre for "Text file" for å velge den lagrede filen (se over)
 3. Klikk på "..."-knappen til høyre for "Filter" og velg JSTOR
  (Om JSTOR ikke er på listen du får opp, må en fil hentes og installeres på egen maskin. Se mer om dette her.)
 4. Legg evt. ekstra nøkkelord ord for alle importerte referanser i feltet "Additional keywords" (en term / et nøkkelord pr. linje)
 5. Klikk på Import-knappen og de lagrede referansene hentes inn i Reference Manager!

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.06.10 av ea.
Kommentarer til denne siden.