Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 12

 
Importere tidsskriftnavn og forkortelser

Ulike stiler vil kunne ha ulike krav til om man skal bruke forkortelser på tidsskriftnavn, eller om navnet skal skrives full ut. I tillegg kommer at man fra noen litteraturdatabaser får fulle tidsskriftnavn mens andre kun overfører forkortet tittel på tidsskriftet.

Løsningen på denne problematikken er å ha lister over tidsskrift med fulle navn og forkortelse(r). På den måten vil programmet kunne slå opp i denne tabellen og finne navneformen som stilen krever.

Reference Manager leveres med 11 fagdelte lister med tidsskriftnavn og tilhørende forkortelser

 • Anthopology
 • Astronomy and Astrophysics
 • Bioscience
 • Chemical
 • Economics
 • Humanities
 • Law
 • Medical (Index Medicus)
 • Philosophy
 • Religion
 • Zoological Records

Man importerer den eller de listene som kan tenkes å inneholde de tidsskrift en vil ha behov for.

Fremgangsmåte:

 • Åpne din RefMan database
 • Fra Tools, velg Term Manager og Activate
 • Klikk på Periodicals-fanen
 • Fra Tools, velg Term Manager og Copy Periodicals
 • Velg en av term-listene i feltet "Copy From",
 • Feltet Select database kan stå tomt. Klikk OK

strekOffisiell side
Sist oppdatert 13.07.10 av ea.
til denne siden.