Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 12

 
Flytte tekst

Det kan være tilfeller hvor man ønsker å flytte innholdet fra et felt over til et annet felt. Særlig kan denne funksjonen komme til sin rett dersom man får en kopi av en base som er bygget opp med litt annen registreringspraksis enn du bruker. (F.eks. at kollegaen har lagt en gitt type opplysninger i et annet felt enn du har valgt.)

Fremgangsmåte:

  • Velg Move Field fra Edit-menyen
  • Angi hvor det skal flyttes fra og til
  • Angi hvilke(n) referanse(r) som skal omfattes av flyttingen
  • Angi hvordan teksten som evt. finnes i feltet fra før skal behandles.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.06.10 av ea.
til denne siden.