Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 12

 
Endre tekst

Ved endring av registreringspraksis kan det være nyttig å endre en gitt tekst i et eller flere felt. Denne type funksjonalitet er også nyttig for å tilpasse importerte referanser til de man allerede har lagt inn i sitt system.
Husk at feltene nøkkelord (keywords), forfatter og tidsskrift (journal) har egne sk. liste-funksjoner slik at fremgangsmåten beskrevet på denne siden ikke gjelder for de.

Endre tekst:

  • Velg Find/Replace fra Edit-menyen
  • Angi hva som skal erstattes og hvilket felt og referanser som skal omfattes

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.06.10 av ea.
til denne siden.