Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 12

 
Bruk av dataene utenfor programmet

Som regel er det ikke det å ha dataene i basen som er det endelige målet med å samle inn referanser. De skal helst kunne benyttes i en eller annen sammenheng utenfor Reference Manager.

I hovedsak man man si at det er to ulike bruksmåter for data fra Reference Manager:

Lage bibliografier
Denne typen problemstilling kjennetegnes ved at man ønsker å få presentert (et utvalg av) referansene i et gitt format. Arbeidet består således i å velge referanser og deretter velge formatering.

Tekstbehandlere og Reference Manager
Denne prosessen skiller seg fra den foregående ved at dataene fra Reference Manager kobles sammen med tekstdokumentet, men de overføres ikke nødvendigvis i sin helhet. Det betyr i praksis at man har en kobling mellom de to programmene som igjen fører til at alle endringer i Reference Manager gjenspeiles i tekstbehandleren.

Det er noe ulik grad av integrering avhengig av hva slags tekstbehandler man bruker

MS Word
Samspillet mellom Word og Reference Manager gir alle funksjoner Reference Manager har å by på. Programmet har helt fra start av vært skreddersydd til denne tekstbehandleren, og dette gjenspeiler seg i verktøymenyen i Word.

Word Perfect
I likhet med foregående er det her mulig å opprette en dynamisk utveksling av data mellom Reference Manager og tekstbehandlere.

LaTeX / BibTeX
For brukere av disse programmene blir det mer snakk om å eksportere/importere referanser fra Reference Manager enn å opprette en dynamisk kobling.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.06.10 av ea.
til denne siden.