Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 12

 
Samspill med tekstbehandlere

Når man bruker Reference Manager i forbindelse med skriving av artikler ol., skiller dette seg fra bibliografier ved at referansene ikke kopieres inn i dokumentet, men man etablerer i stedet en kobling mellom tekstbehandleren og Reference Manager-basen. Dermed oppnår en at data overføres fra basen når det er behov for det. I praksis kan man da endre formatering, rette siteringer osv. uten å behøve å hente inn referansene på nytt for hver gang.

Hvor mye funksjonalitet man har til rådighet er avhengig av hvilken tekstbehandler man benytter.

Microsoft Word 2003

Ved hjelp av verktøy-knappene skal det være mulig å bruke referansene fra Reference Manager uten å forlate Word. De siste utgavene av programmene har også funksjonalitet som lar deg se formateringen og referanselisten umiddelbart etter at referansene er satt inn i teksten.

De viktigste/mest brukte verktøyknappene i Word 2003 er:

Søk etter referanse (får opp et eget søkevindu for å finne referanser i åpent bibliotek)
Sett inn merket/merkede referanse(r). (Må ha merket disse i Reference Manager på forhånd.)
Formater referanser (i henhold til valgt stil)
Rediger enkeltreferanse (kan f.eks. legge til sidetall, fjerne år/forfatternavn ol. i en sitering i teksten).

Microsoft Word 2007

Man finner den samme funksjonaliteten som for Word 2003 (se over), men selve uformingen av menyene er noe annerledes.

Corel Word Perfect

Versjon 12 av Reference Manager har for tiden ikke en fungerende verktøymeny for WordPerfect. Programutviklerne arbeider med saken.

Latex / BibTex

Ved bruk sammen med LaTeX / BibTeX er det ikke lenger snakk om en dynamisk kobling mellom programmene. Man eksporterer referansene fra Reference Manager basen i BibTeX-formatet. Disse brukes så videre i LaTeX.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.06.10 av ea.
til denne siden.