Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 12

 
LaTeX / BibTeX

Reference Manager har ingen støtte for å overføre referanser til LaTeX / BibTeX. Fremgangsmåten nedenfor er derfor en nødløsning som involverer en tekstbehandler som f.eks. Word.

For å sette inn og formatere referanser i LaTeX bruker man programmet BibTeX. Grunnen til at enkelte benytter Reference Manager i det hele tatt når man skriver i LaTeX er at BibTeX ikke har muligheter for å hente inn referanser fra eksterne baser like elegant som det Reference Manager kan.
Samspillet mellom BibTeX og Reference Manager består altså kun av en eksport-import-funksjon. Man eksporterer referansene fra Reference Manager i BibTeX-format, og henter de deretter inn i BibTeX hvor de behandles videre. Det er med andre ord ingen dynamisk kobling mellom programmene. All videre bearbeiding og formatering foregår i LaTeX / BibTeX.
Til alt overmål har Reference Manager sin eksportfunksjon ikke mulighet for å eksportere i det ønskede formatet, så vi må benytte

Fremgangsmåte for eksport fra Reference Manager via Word:

 • Hent inn referansene du ønsker overført inn i en Word-dokument
 • Formater referansene ved å velge Generate Bibliography
 • Velg Output Style og bla frem til BibTeX Export.os
  (dette er en fil som ikke følger med programmet, men kan lastes ned via UiB sine programsider -
  https://tjinfo.uib.no/program)


   
 • Lagre filen som ren tekst, og gi den et navn som sluttet på ".bib"

Fremgangsmåte for import til LaTeX og formatering

 • Legg til "\cite{Label}" for å sette inn en referanse. ("Label" erstattes av refid for den aktuelle referansen.)
 • Legg til "\bibliography{eksempel.bib"} etter "\bibliography{plain}" på slutten av dokumentet. ("eksempel.bib" erstattes av det filnavnet du bruker, naturligvis.)
 • Kjør deretter LaTeX, BibTeX, LeTeX og LaTeX (dvs. fire kommandoer etter hverandre). Filen skal nå være formatert.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.06.10 av ea.
til denne siden.