Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 12

 
Lage bibliografier

Å lage bibliografier går ut på å presentere (et utvalg av) referansene i et gitt format. Arbeidet består følgelig i å velge referanser og deretter velge formatering.

I Reference Manager er det mulighet for å generere to typer bibliografier:

Uavhengige bibliografier
Dette er en liste med referanser som er ordnet etter et eller annet kriterium (alfabetisk, kronologsk el.). Man kan sortere på hvilket felt man vil, og man kan enten inkludere alle referanser i en base eller gjøre et utvalg.

Emneinndelte bibliografier
Skiller seg fra den foregående typen ved at de er inndelt etter emneord. Innenfor hvert emneord kan listen sorteres på lik linje med de uavhengige bibliografiene.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.06.10 av ea.
til denne siden.