Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 12

 
Emneinndelte bibliografier

Dette er en liste med referanser gruppert etter emneord. Forskjellen på uavhengige bibliografier og emneinndelte bibliografier er altså at sistnevnte har en ekstra gruppering av referansene.

Valg av referanser

 • Man kan merke de ønskede referansene ved å klikke på de mens man holder Ctrl- / Shift-tasten nede.
 • Man kan også gjøre et utplukk av referanser dersom man gjør et søk på f.eks. emneord.
  Treffene blir presentert som et subset av basen, og det er da enkelt å behandle dette subsettet for seg.

Når de ønskede referanser valgt, kan de eksporteres, skrives ut eller kopieres til en tekstbehandler. I sistnevnte tilfelle er det viktig å huske å angi hvilken stil som skal benyttes ved kopiering.

Fremgangsmåte for utskrift:

 • Merk evt. ønskede referanser
 • Velg fra Subject Bibliography fra Tools-menyen
 • Velg hvilke referanser som skal være med under Create a Subject Bibliography for under fanekortet General
 • Velg rett stil i rubrikken Output Style
 • Angi skriftsnitt, -størrelse og evt. andre felt du vil ha skrevet ut under valgene for Default Font and Size og Optional Fields

 • Angi hva som skal med i listen underfanekortet Subject
 • Velg Subject Terms and Reference List under Reference List
  (ellers vil det bare bli en oppramsing av emneord uten tilhørende referanser)
 • Velg sorteringsrekkefølge under Subject Term Layout
 • Klikk OK for å gå videre i prosessen

 • Det dukker da opp en liste med alle felt man kan plukke emneoverskrifter fra. Det vanligste vil være å kun velge Keywords.
 • Etter å ha valgt felt er det bare å klikke OK, så går en til neste trinn.

 • Da kommer det frem en liste som inneholder alle termer listen(e) som ble valgt i forrige dialogboks.
  Tallet i høyre kolonne angir hvor mange referanser som inneholder termen.
 • Merk de ønskede termene som skal danne emneinndelingen i bibliografien og trykk OK.

 • En forhåndsvisning av den emneinndelte bibliografien vises i et eget vindu. Fra dette kan man enten trykke Print for å skrive den ut, eller trykke Save for å lagre slik at har mulighet for videre behandling i en tekstbehandler. (Man kan velge mellom formatene RTF, HTML og ren tekst.)

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.06.10 av ea.
til denne siden.