Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 12

 
Uavhengige bibliografier

Uavhengige bibliografier
Dette er en liste med referanser som er ordnet etter et eller annet kriterium (alfabetisk, kronologsk el.). Man kan sortere på hvilket felt man vil, og man kan enten inkludere alle referanser i en base eller gjøre et utvalg.

Valg av referanser

 • Man kan merke de ønskede referansene ved å klikke på de mens man holder Ctrl- / Shift-tasten nede.
 • Man kan også gjøre et utvalg av referanser dersom man gjør et søk på f.eks. emneord.
  Treffene blir presentert som et subset av basen, og det er da enkelt å behandle dette subsettet for seg.

Når de ønskede referanser valgt, kan de eksporteres, skrives ut eller kopieres til en tekstbehandler. I sistnevnte tilfelle er det viktig å huske å angi hvilken stil som skal benyttes ved kopiering.

Fremgangsmåte for utskrift:

 • Merk ønskede referanser
 • Velg Print fra File-menyen (eller bruk verktøyraden)
 • Velg rett stil i rubrikken Output Style under fanekortet General
 • Angi skriftsnitt, -størrelse og evt. andre felt du vil ha skrevet ut

Fremgangsmåte for kopiering:

 • Merk ønskede referanser
 • Velg Options fra Tools-menyen
 • Velg fanekortet General og angi ønsket stil i rubrikken for Copy / Paste Reference Output Style
 • Fra oversikten i Reference Manager kan man deretter merke de ønskede referansene og velge Copy fra Edit-menyen (evt. Ctrl+C).
 • Til slutt limes referansene inn i det programmet man vil jobbe videre med de i.

Formatering av bibliografien

Bibliografien kan selvsagt formateres i tekstbehandleren helt etter eget forgodtbefinnende og gjerne én og én referanse for seg, men noe av poenget med Reference Manager er at programmet kan automatisere denne prosessen langt på vei. Se egen side for mer om "Stiler".

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.06.10 av ea.
til denne siden.