Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 12

 
Sette kriterier for dublettsøk

Siden referansene kan være skrevet inn med små variasjoner fra den ene kilden til den andre, er det nyttig å kunne angi kriteriene for når programmet skal oppfatte to referanser som dubletter.
Nytt i versjon 12 er at man kan ta med første initial og/eller utelate tegnsetting når man sammenligner forfatternavn i referansene.

Fremgangsmåte:

  • Velg Options fra Tools-menyen
  • Under kategorien Duplicate Search kan man krysse av for de feltene som skal sjekkes og hvilke kriterier som stilles til hvert felt. (Merk at man kan velge om valgene skal gjelde for den aktuelle basen eller for alle basene man har.)

strekOffisiell side
Sist oppdatert 14.06.10 av ea.
Kommentarer til denne siden.