Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket


 - en innføring    

 
Om referansehåndteringsverktøy
Litt om denne veiledningen
Dersom du er helt i startfasen
Nyheter i versjon 12

Oversikt over programmet
Menyer
Verktøyrader
Enkeltreferanser
Referanseoversikt
Fanekort
Statuslinje
Navigering mellom referanser

Legge inn referanser i basen
Skrive inn referanser manuelt
 1. Mer om felt og egenskaper
Import
Søking i eksterne baser via RefMan
Overføre referanser fra eksterne baser rett inn i RefMan
Vedlegg
Stavekontroll
 1. Importere ordlister
 2. Oppsett for stavekontroll
 3. Utføre stavekontroll
 
Funksjonalitet i basen
Dubletter
 1. Søke etter dubletter
 2. Sette kriterier for dublettsøk
Sortering
Visning
Flytte tekst
Endre tekst
Lister / emneord
 1. Mer om nøkkelord
 2. Import av tidsskriftlister
Søk
Lenke til artikler - OpenURL
 
Bruk av dataene utenfor programmet
Stiler
 1. Valg av stil
 2. Redigere stiler
 3. Forhåndsvisning
Lage bibliografier
 1. Uavhengige bibliografier
 2. Emneinndelte bibliografier
Samspill med tekstbehandlere
 1. Microsoft Word 2003
 2. Microsoft Word 2007 / 2010
 3. Word Perfect
 4. LaTex / BibTex
Tips, råd og hjelp
Hente programmet / installasjon
Vanlige spørsmål / problemstillinger
Kontakt oss for råd og hjelp

strekOffisiell side
Sist oppdatert 21.02.12 av ea.
Kommentarer til denne siden.