Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X7 : Ekstern bruk av data

Samspill mellom Word 2007/2010 og EndNote

Bruk av EndNote sammen med Word kjennetegnes ved at dataene fra EndNote kobles sammen med tekstdokumentet, men de overføres ikke som ren kopiering. Det betyr i praksis at man har en kobling mellom de to programmene ved hjelp av koder i Word-dokumentet.

Koblingen mellom Word og EndNote ser litt ulik ut avhengig av om man bruker Word 2007, Word 2010 eller Word 2013. Selve funksjonene er imidlertid de samme.

Funksjoner i Word 2010

Når EndNote installeres på maskinen vil Word 2007/2010/2013 få menyvalget EndNote X7 lengst ute til høyre på menylinjen.

En ser der at funksjonene er delt i tre kategorier:

  • Citation som brukes til å sette inn og holde orden på siteringer
  • Bibliography som brukes når man vil formatere litteraturliste og eller behandle formatering av dokumentet
  • Tools som inneholder funksjoner for å hente ut referanser fra Word, oppsett av EndNote og hjelpefunksjonen

De viktigste / mest brukte funksjonene er:

Søk etter referanse (får opp et eget søkevindu for å finne referanser i åpent bibliotek)
Sett inn merket/merkede referanse(r). (Må ha merket disse i EndNote på forhånd.)
Formater sitering og referanseliste (i henhold til valgt stil)
Rediger enkeltreferanse Kan f.eks. legge til sidetall, fjerne år/forfatternavn ol. i en sitering i teksten.
Nytt i versjon X6 er at dette også gjelder referanser i fotnoter.
Avformatere siteringer og referanser i hele dokumentet eller den siteringen man evt. har markert.
(Se litt mer om dette her)
Fjerner feltkodene som sørger for en kobling mellom Word og EndNote-basen.
[Det blir opprettet et nytt dokument uten koder. Husk å ta vare på det originale dokumentet ettersom det ikke finnes en enkel måte å få tilbake kodene igjen når de først er fjernet.]

 Se her for en beskrivelse av EndNote-funksjoner i Word 2007/2010/2013

strekOffisiell side
Sist oppdatert 17.03.17 av ea.
til denne siden.