Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X7

Nyheter i denne versjonen

Heller ikke denne gang er det grunnleggende tekniske endringer i forhold til forrige versjon. Det betyr i praksis at det ikke er nødvendig med noen konvertering el. av EndNote-bibliotekene når man går fra en versjon til en annen. Det betyr også at man kan jobbe i X7 og tidligere versjoner om hverandre.
EndNote X7 kan brukes på Windows XP, Windows Vista, Windows 7 og Windows 8.
Den fungerer best sammen med Microsoft Word 2007, Word 2010 og Word 2013.
(Se her for en liste over veiledningen til tidligere versjoner.)

De viktigste endringene fra forrige versjon er:

Flere muligheter ved import av PDF-filer
Man kan nå definere en mappe som overvåkes av EndNote slik at alle nye PDF-filer automatisk importeres i biblioteket. Det er også blir mulig å endre filnavnet automatisk når man importerer PDF-filer.
Les mer om bruk av import av PDF-filer
 
Støtte for bruk med PowerPoint
Det er lagt til en EndNote-meny i PowerPoint som gir mulighet for å sette inn siteringer og referanser i lysbilder.
Les mer om samspill mellom PowerPoint og EndNote
 
Dele referanselisten inn i kategorier
Man kan nå velge om man vil ha referanselisten delt inn i ulike kategorier gruppert etter referansetyper i oppsettet for stilen. De ulike kategoriene kan skilles ut med egne overskrifter.
Man har også muligheter for å overstyre kategorivalgene i et enkelt Word-dokument.
Les mer om kategorier i stilen
Les mer om funksjoner i Word

Kopiering også av Record Number
Fra og med den foreliggende versjonen er det mulig å kopiere alle felt - også Record Number til andre felt.
Les mer om flytte / kopiere tekst

Forbedret synkronisering med EndNote Web
Synkroniseringen med EndNote Web foregår nå i "bakgrunnen" slik at man kan arbeide med andre oppgaver i EndNote mens synkroniseringen foregår
Les mer om synkronisering

Nye referansetyper
Listen over referansetyper utvides til stadighet. I versjon X7 er det lagt til "Interview", "Podcast"  og "Press Release".
Se mer om referansetyper

Enklere å velge felt som skal vises
Man kan nå høyreklikke på kolonneoverskriftene og merke av på en liste hvilke felt som skal vises i oversiktsvisningen. Man bestemmer rekkefølgen ved å trekke en kolonneoverskrift til ønsket plassering. Det er naturligvis fortsatt mulig begge deler via Preferences-menyen som tidligere.
Les mer om visning av felt

Bedre håndtering av lest/ulest-funksjonen
I forrige versjon ble det innført en funksjon for å skille mellom leste og uleste referanser. X7 har kommet med muligheter for å styre mer av hvordan denne funksjonen skal fremstå.
Les mer om funksjonen lest / ulest
Andre forbedringer i grensesnittet
* Grupper man deler med andre via EndNote Web vil vises med eget ikon
   Les mer om grupper
 
* Ved bruk av Quick Search fra verktøylinjen søker man nå også i PDF-filer og eventuelle egne notater i disse
Les mer om verktøyknapper for EndNote-bibliotek
 
* Det er nå mulig å velge om man vil at feltet Rating skal vises man ser på referansene
Les mer om verktøyknapper for enkeltreferanser
 
* Man har også mulighet for å bestemme om man vil at uleste referanser skal vises i uthevet skrift eller ei
Les mer om verktøyknapper for enkeltreferanser

strekOffisiell side
Sist oppdatert 17.03.17 av ea.
til denne siden.