Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

          
      - introduksjon for Windows-brukere

  Om referansehåndteringsverktøy
Litt om denne veiledningen
Dersom du er helt i startfasen
Nyheter i versjon X6
  Funksjonalitet i basen
Verktøylinjer
Dublettkontroll
Sortering
Arbeide med deler av baser
Grupper
Søk
Visning av felt
Referansetyper
Hurtigredigering
Gjennomgående endringer
Automatisk oppdatering av referanser
Lister / emneord
Kobling til fulltekst og andre filer
Synkronisering med EndNote Web
Sikkerhetskopiering / flytting av basen
  Legge referanser inn i basen
Skrive inn referanser manuelt
Søk via EndNote
Overføring fra referansedatabaser
Import av PDF-filer
 
  Bruk av dataene utenfor EndNote
Stiler
Lage bibliografier
Samspill mellom Word 2007/2010 og EndNote
Samspill mellom OpenOffice Writer og EndNote
EndNote og andre tekstbehandlere
Bruk av referanser i andre programtyper
 
Tips, råd og hjelp
Hente programmet / installasjon
Vanlige spørsmål / problemstillinger
Kontakt oss for råd og hjelp

 

Veiledningen finnes også i en versjon for Mac-brukere

strekOffisiell side
Sist oppdatert 03.07.13 av ea.
til denne siden.