Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4

Formatere og avformatere i Word 2007

Man kan velge å formatere et Word-dokument via verktøyknapper/menyvalg av flere grunner Det kan være at man ikke har slått på funksjonen for automatisk formatering, eller det kan være at man ønsker å formatere dokumentet med en annen stil enn den som allerede brukes.

Avformatering kan være nyttig i flere sammenheng. Man kan ønske et avformatert dokument fordi man vil veksle mellom ulike maskiner eller man vil forsøke å rette opp feil i formateringen ved å avformatere for deretter å formatere på nytt.

Fremgangsmåte for formatering:

 • Klikk på pilen nede til høyre for Bibliography

   
 • Det kommer opp en dialogboks hvor man evt. velger aktuell stil, og klikker OK.

  Mer at det her er mulighet for å angi om man vil ha en kobling mellom siteringene og tilhørende referanser i litteraturlisten. Man kan videre krysse av for at disse lenkene skal være understreket slik lenker ofte fremstår på internett.

Fremgangsmåte for avformatering:

 • Klikk på Convert Citation and Bibliography
 • Velg Convert to Unformatted Citations

Dette fører til tre typer endringer:

 1. Siteringene kommer på en uformart form - f.eks. {Arnesen, 2010 #25}
 2. Referanselisten forsvinner
 3. Et eventuelt oppsett med automatisk formatering av nye referanser blir slått av
  Dette kan slås på igjen ved å klikke på pilen nede til høyre for Bibliography (se over), klikke fanekortet Instant Formatting, og klikke på knappen Turn On

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.