Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4

Funksjoner i Word

Det er lagt inn ekstra menyvalg i Word for at samarbeidet med EndNote skal gå best mulig. Alle nye valg i Word gjenspeiles i menyen. Noen innstillinger kan endres i Word mens andre må foretas i EndNote.

Under presenteres kort de ulike verktøyknappene

 Go to EndNote
 - Går til EndNote-programmet

  Find Citation(s)
 - Lar deg søke etter referanser i EndNote uten å forlate Word 
(Se mer om alternativene ved innsetting her)

 Format Bibliography 
 - Formaterer referanser og generer referanseliste i henhold til valgt stil
   (Se litt mer om dette her)

  Insert Selected Citation(s)
 - Setter inn merkede referanser

  Edit & Manage Citation(s)
 - Rediger merket sitering (kan f.eks. legge til sidetall, fjerne år/forfatternavn ol. i en sitering i teksten) og tilhørende referanse i EndNote-biblioteket
(Se litt mer om dette her)

  Insert Note
 - Setter inn note. (Brukes kun for stiler som skal ha med noter i
 referanselisten.)

  Edit Library Reference(s)
 - Tar deg over i EndNote for å redigere den merkede referansen der

 Unformat Citation(s)
 - Avformatere siteringer og referanser
   (Se litt mer om dette her)

  Remove Field Codes
 - Fjerner koblingen mellom Word-dokumentet og EndNote-basen

 Export Traveling Library
 - Gir mulighet for å lagre alle siterte referanser i et EndNote-bibliotek (nytt eller eksisterende)

  Find Figure(s)
 - Går til figurer (som er satt inn vha EndNote)

 Generate Figure List
 - Lager liste over alle figurer (som er satt inn vha EndNote)

 Cite While You Write Preferences
 - Oppsett for fortløpende formatering av referanser

 Help
 - Hjelpfunksjonen (i EndNote)

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.