Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4

Verktøyrader

I EndNote er verktøyradene knyttet til de ulike programvinduene.
Et sett verktøyknapper hører til EndNote-bibliotekene, et annet sett hører til de enkelte referansene og et tredje brukes ved redigering av stiler.

Verktøyknapper for EndNote-bibliotek

Dette er knapper som er tilgjengelig når man står i oversiktsbilde over et EndNote-bibliotek. Knappene representerer de mest brukte funksjoner i denne delen av programmet. Alle funksjoner som ligger under disse knappene kan naturligvis også brukes via menyer.
Se detaljert beskrivelse av verktøyknappene for EndNote-bibliotek her.

Verktøyknapper for enkeltreferanser

I programvinduet for redigering av enkeltreferanser er det også et sett med verktøyknapper. Funksjonene som er knyttet til knappene kan man også finne under sine respektive menyvalg. Merk at knappene bare er aktive/tilgjengelige når de er aktuelle. Man vil f.eks. ikke kunne bruke funksjonen Open File når referansen man ser på ikke har noen fil som vedlegg.
Se detaljert beskrivelse av verktøyknappene for enkeltreferanser her.

Verktøyknapper for redigering av stiler  

Når man redigerer en stil, vil det komme opp en egen verktøyrad med funksjoner knyttet til dette emnet. Alle funksjonene bak knappene har med formatering av tekst å gjøre. Merk at de ikke er aktive dersom en står i et felt/menyvalg hvor det ikke er aktuelt å formatere tekst.
Se detaljert beskrivelse av de enkelte knappene her.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.