Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4 : Verktøyrader

Verktøyknapper for enkeltreferanser

I programvinduet for redigering av enkeltreferanser er det et sett med verktøyknapper. Funksjonene som er knyttet til knappene kan man også finne under sine respektive menyvalg. Mer at knappene bare er aktive/tilgjengelige når de er aktuelle. Man vil f.eks. ikke kunne bruke funksjonen Open File når referansen man ser på ikke har noen fil som vedlegg.

Go to previous reference
- Går til forrige referanse i referanseoversikten
Go to next reference
- Går til neste referanse i referanseoversikten
Reference Type
- Velg referansetype
Hide Empty Fields
- Skjuler felt som ikke inneholder informasjon
Show Empty Fields
- Viser alle felt som er definert for gjeldende referansetype
Open Link
- Åpner nettleseren og går til lenken.
(Se mer om lenker i referanser her.)
Open File
- Åpner filen som er vedlegg til referansen.
(Se mer om dette her.)
Spell Check
- Aktiverer stavekontrollen
Attach Figure
- Setter inn figur/bilde som vedlegg til referansen
Format Bibliography
- Formaterer Word-dokumentet i henhold til valgte stil.
(Se mer om bruk av EndNote og Word her.)
/ Return to Word Processor
- Velg denne for å gå til Word-programmet.
(Se mer om bruk av EndNote og Word her.)
Font
 - Skrifttype
Size
- Skriftstørrelse
Bold
 - Fet skrift
Italics
- Kursivert skrift
Underline
- Understreket skrift
Plain
- Normal skrift
Superscript
- Hevet skrift
Subscript
- Senket skrift
Symbol Font
- Velger skrifttype Symbol (kan også velges under Font).

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.