Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4 : Legge inn referanser

Import av PDF-filer

Fra versjon X4 er det mulig å importere PDF-filer som programmet bruker for å lage en ny referanse i EndNote-biblioteket. En kan importere én og én fil, eller en hel mappe/katalog med filer på en gang.

Teknologien bak importen baserer seg på oppslag i basen til organisasjonen CrossRef. Det betyr i praksis at PDF-filene må være relativt nye, og komme fra en anerkjent tidsskriftleverandør for at EndNote skal kunne lage fullstendige referanser av de.

Fremgangsmåte for import av enkeltfiler:

 • Lagre aktuell PDF-fil på et lett tilgjengelig sted
 • I EndNote-programmet velges Import fra File-menyen
 • Velg File ...
 • Klikk på knappen Choose, og bla frem til PDF-filen
 • Velg PDF under Import Option
 • Klikk Import

EndNote analyserer da innholdet i filen, slår opp i CrossRef-basen og importerer metadata derfra til en ny referanse i EndNote-biblioteket.

Fremgangsmåte for import av en mappe med PDF-filer:

 • Lagre aktuelle PDF-filer på et lett tilgjengelig mappe
 • I EndNote-programmet velges Import fra File-menyen
 • Velg Folder ...
 • Klikk på knappen Choose, og bla frem til mappen med PDF-filene
 • Angi om evt. undermapper også skal være med
 • Velg PDF under Import Option
 • Klikk på Import

Prosessen kan ta noe tid dersom det er mange / store filer i mappen(e).

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.