Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4

Installasjon av programmet med alle tillegg

Hent installasjonspakken Endnote_X4_Win.exe fra IT-avdelings nedlastingssider.

Dobbeltklikk på den nedlastede filen

Det er avgjørende at man har filene ENX4Inst.msi og License.dat liggende på samme sted når man foretar installasjonen i motsatt fall blir man bedt om en lisensnøkkel.

Dobbeltklikk på ENX4Inst.msi og dialogboksen under vil vises

Klikk Next og godta lisensbetingelsene for de ulike programdelene ved å klikke Next også i de påfølgende dialogboksene med tilsvarende innhold.

Deretter kommer man til boksen vist under, hvor det er viktig å velge Custom for å få med alle tilleggsfiler som er tilpasset bruk litteraturkildene som UiB-ansatte og -studenter har adgang til.

I neste dialogboks godtar man forslaget til hvor filene skal plasseres, og deretter angir man at Additional Connections, Additional Filters og Additional Filters skal installeres på lokal harddisk (se under).

Klikk deretter Next for å starte selve installasjonen, og vent mens programmet installeres på maskinen. Til slutt får man opp dialogboksen vist under som forteller at programmet er ferdig installert, og klart til bruk. Klikk Finish for å avslutte.

Merk: Nå er programmet ferdig installert, men det kan være nyttig å tilpasse oppsettet slik at det fungerer best mulig i det daglige arbeidet. Særlig er det nyttig å endre oppsettet for kobling til fulltekst. Det vil medføre at man får tilgang til flere nettressurser som UB har betalt for på vegne av alle ved UiB..

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.