Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4

Funksjonalitet i basen

I denne avdelingen vil vi ta for oss noen funksjoner som har til formål å gjøre gjennomgående endringer på alle eller et utvalg av referansene i et bibliotek.

Dubletter

Det kan fort komme inn flere referanser til samme artikkel dersom man benytter ulike kilder. Små forskjeller i referansene kan også føre til at det ikke alltid er like greit å luke ut dublettene.

Les mer om Dubletter
Les mer om Sjekke for dubletter
Les mer om Sette kriterier for dubletter

Sortering

For å lette oversikten over referansene i EndNote kan det være smart å sortere de etter kriterier som er hensiktsmessige for den enkelte. Sorteringen man foretar i basen påvirker ikke sorteringen i referanselister og bibliografier.

Les mer om Sortering her.

Visning

I programmet er det mulig å velge hvor mange kolonner som skal vises i referanseoversikten og hva disse kolonnene skal inne holde.

Les mer om Visning av felt her.

Det er også mulig å velge om man vil se en gruppeinndeling av biblioteket eller ei. Evt. grupper og fordeling av referansene på disse velger man helt fritt. Det er også mulig å velge et av tre ulike sett med grupper som skal vises.

Les mer om Grupper her.

Hurtigredigering

En ny funksjon i versjon X4 som gir anledning til å foreta endringer i eksisterende referanser uten å åpne de i et eget programvindu.

Les mer om Hurtigredigering her.

Gjennomgående endringer

Med dette menes endringer som foretas i alle referanser i hele biblioteket uten at man behøver å forholde seg til de enkelte referansene. Disse funksjonene er nyttige ved import eller endret registreringspraksis.

Flytte tekst
Det kan være tilfeller hvor man ønsker å flytte innholdet fra et felt over til et annet felt.

Les mer om Flytte tekst her

Endre tekst
EndNote har mulighet for gjennomgående endring i et gitt felt på tvers av basen. Dette kan omfatte å legge til, trekke fra eller erstatte tekst.

Les mer om Endre tekst her.

Lister

Lister en nyttige når man skal sørge for å ha en enhetlig og konsekvent registreringspraksis i eget bibliotek. Listene kan omfatte forfatternavn, tidsskriftnavn, nøkkelord eller et hvilket som helst felt man velger selv.

Les mer om Lister her
Les mer om Skrive inn referanser her.
Les mer om Aktivere ("åpne") lister her.
Les mer om Oppdatere lister her.
Les mer om Importere lister her.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.