Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4 : Spørsmål/problemstillinger

Jeg får ikke opp EndNote-verktøylinjen i Word

Løsning:

Verktøylinjen i Word som sørger for forbindelsen til EndNote baserer seg på såkalte makroer som må være på plass og aktivert.
Fremgangsmåten er avhengig av hvilken Word-versjon man benytter.

Fremgangsmåte for automatisk konfigurering for Word 2000 / 2003 / 2007 / 2010:

 • Avslutt både EndNote og Word
 • Velg Kontrollpanel under Start-knappen
 • Velg Legg til eller fjern programmer
 • Finn EndNote X4, og velg Endre
 • Velg Repair i neste skjermbilde

   
 • Deretter vil programmet sjekke alle tillegg og ekstrafiler og gir beskjed om forløpet

   
 • Klikk til slutt Finish, og prosedyren er ferdig

Fremgangsmåte for manuell konfigurering for Word 2000 / 2003 og 2010:

 • Avslutt både EndNote og Word
 • Trykk på Start-knappen ( ) og velg Kjør... / Run...
 • Skriv cmd og klikk OK
 • Skriv deretter cd  C:\Program Files\Common Files\ResearchSoft\Cwyw\14 og trykk Enter
 • Skriv så regsvr32 "EndNote Cwyw.dll" og trykk Enter

Denne fremgangsmåten fungerer dersom du har installert EndNote slik at fellesfilene til programmet ligger i mappen C:\Program Files\Common Files\ResearchSoft\Cwyw.\12. Skulle du ha foretatt en tilpasset installering, må henvisningen over endres tilsvarende.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.