Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4 : Legge inn referanser

Direkte overføring fra baser

Enkelte baser kan tilby det beste fra de to foregående alternativene: Man kan søke i basens eget grensesnitt med alle muligheter som ligger der og samtidig overføre referansene uten å gå veien om å angi formater og filplassering.

Fremgangsmåten varierer noe avhengig av hvilken base det gjelder, og de er beskrevet i en egen oversikt.

Fremgangsmåte (for ScienceDirect):

  • Søk frem ønskede referanser i originalbasen
  • Merk av referansene og klikk
  • Sjekk at de ønskede valgene er merket av (om Abstracts skal være med eller ikke), sørg for at RIS format er markert og klikk  
  • Dersom du har flere referansehåndteringsprogrammer vil du få spørsmål om hvilket du vil bruke
  • Til slutt kommer det en dialogboks for å angi hvilket EndNote-bibliotek referansene skal overføres til
  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

 

Se også:
Skrive inn referanser - Import - Søk via EndNote

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.