Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X4

Redigere og behandle sitering/referanse

I versjon X4 er den gamle funksjonen Edit Citation(s) utvidet til å hete Edit & Manage Citation(s).
I tillegg til at selve navnet er forlenget, er selvsagt også innholdet mer omfattende.

Når man står i en sitering i Word og velger funksjonen, vil følgende dialogboks dukke opp:

Under fanekortet Edit Citation er det mulig å:
 - fjerne forfatternavn fra siteringen (dersom f.eks.forfatteren er nevnt i teksten rett før)
 - fjerne årstallet fra siteringen (dersom dette fremgår tydelig av teksten)
 - legge til tekst før selve referansen (Prefix)
 - legge til tekst etter selve referansen (Suffix)
 - legge inn sidetall (dette krever at man har en tipasset stil - det anbefales å bruke Suffix-feltet istedet)

Under fanekortet Reference ser man referansen slik den ligger i EndNote-biblioteket

Det er i grunnen ikke noe spesielt man kan gjøre her...

Felles for Edit Citation og Reference er at man har flere valgt under andre knapper:

Edit Reference
 - Edit Library Reference som bringer en over til EndNote for redigering av referansen
 - Remove Citation som brukes når man vil fjerne en sitering fra Word-dokumentet
 - Insert Citation som bringer en til funksjonen Find Citations(s)
 - Update from My library
som lar en lese inn referansen på nytt. (Et nyttig valg når man f.eks. har redigert en referanse i EndNote-biblioteket etter at man satte den inn i Word-dokumentet.)

Tools
 - Update Citations and Bibliography
 - Format Bibliography
 - Export Traveling Library

Til slutt kan nevnes at kappene til venstre for referansene gir anledning til å endre rekkefølge på siteringene (dersom det forekommer flere innen samme parentes)


strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.02.12 av ea.
til denne siden.