Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X3

Nyheter i versjon X3

Heller ikke denne gang er det grunnleggende tekniske endringer i forhold til forrige versjon. Det betyr i praksis at det ikke er nødvendig med noen konvertering el. av EndNote-bibliotekene når man går fra en versjon til en annen. Det betyr også at man kan jobbe i f.eks. versjon X, versjon X1, versjon X2 og X3 om hverandre.
EndNote X3 kan brukes på Windows XP og Windows Vista. Den fungerer best sammen med Microsoft Word 2003 og 2007.
For Mac er den klar for å brukes på OS X (10.4.x og 10.5.x), og fungerer best med Microsoft Word X, 2004 og 2008.

De viktigste endringene fra forrige versjon er:

Raskere program
Tidligere versjoner har - med rette - blitt kritisert for å bruke veldig lang tid på å starte samt å åpne noen dialogbokser. Med siste versjon er EndNote blitt raskere enn noen gang.
Nå er det slutt på å vente på dialogbokser!
Les mer om dette her
 
Støtte for OpenOffice Writer.org
EndNote har nå endelig blitt tilgjengelig for de som ikke benytter Word. For Mac-brukere hadde versjon X2 støtte for bruk med Pages 09, men nå kan også brukere av OpenOffice Writer få en EndNote-verktøylinje med flere nyttige funksjoner.
Les mer om dette her
 
Utvidelse av gruppe-funksjonaliteten
Det har skjedd en god del endringer når det gjelder gruppefunksjonaliteten: Ikoner angir egenskaper ved gruppene, hierarkisk inndeling av grupper, "dra-og-slipp"-organisering, visning av referanser som ikke tilhører noen gruppe osv.
Les mer om grupper her.
 
Fleksibilitet og flere mulighet ved "Find Full Text"
Mulighet for å velge hvilke kilder man skal søke i, og et oppsett som letter henting av fulltekst om man sitter utenfor campus
Les mer om dette her.
 
Flere muligheter ved backup/flytting av EndNote-bibliotek
Sikkerhetskopiering og/eller flytting av bibliotek har blitt enda mer fleksiblet i den nyeste versjonen av EndNote.
Les mer om dette her.
 
Bedre dublettkontroll
Nå er det anledning til å se to referanser ved siden av hverandre når man skal vurdere hvilke som skal beholdes og hvilken som skal slettes ved dublettkontroll
Les mer om dette her
 
Flere referanselister i samme dokument
Det er nå mulig å ha flere litteraturlister i samme Word-dokument. Dette kan være nyttig dersom f.eks. kapitler skal ha hver sin litteraturliste.
Mer om dette her.
 
Mulighet for prefix og suffix i fotnoter
Omsider er det mulig å benytte prefix og suffix også for fotnoter. Til nå har dette vært forbeholdt siteringer i den fortløpende teksten..
 
Grupperte siteringer
Det er nå flere valg dersom man vil ha flere referanser samlet.
Les mer om dette her
 
Enklere overføring fra søk til lokalt bibliotek
Med siste versjon er det innført en funksjonsknapp (Copy to Local Library) som skal gjøre det enklere å overføre referanser fra en treffliste til ens lokale EndNote-bibliotek.
Mer om dette her
 
Mer fleksibel innsetting av referanser i Word-dokumenter
Ved søk fra Word er det nå mulig å velge å skjule år/forfatternavn fra en referanse allerede ved innsetting.
Mer om dette her
 
Enklere å hente ut vedlegg
Det er nå blitt enklere å lagre vedlegg som egne filer utenfor EndNote-biblioteket
Høyreklikk på/i en referanse med vedlegg, velg File Attachments og deretter Save As...

strekOffisiell side
Sist oppdatert 11.08.10 av ea.
til denne siden.