Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X3

Hente ned programmet / installasjon

Om lisensene

Universitetsbiblioteket har tegnet en såkalt site-lisens på bruk av  referansehåndteringsprogrammet EndNote. Dette betyr i praksis at alle UiBs ansatte og studenter kan benytte programmet både i jobb-/studiesammenheng og til hjemmebruk.
NB: Når arbeids-/studieforholdet til UiB opphører, skal man avinstallere programmet.

Ansatte på campus

Dersom man benytter en maskin som er driftet av IT-avdelingen, skal man kontakte IT-avdelingens brukerstøtte (BRITA) for å få programmet installert / oppdatert.
Merk at det likevel kan være nyttig å endre oppsettet av kobling til fulltekst for å utnytte tilgjengelige litteraturressurser fullt ut.

Studenter og andre brukere egne maskiner

Hente ned programmet

Til bruk på maskiner som ikke er driftet av UiBs IT-avdeling kan man laste ned programmet fra nettet (https://tjinfo.uib.no/program).  EndNote finnes både for Mac og PC.
Velg å laste ned filen Endnote_X3_Win.exe dersom du bruker Windows.

Installasjon / oppgradering

Eldre utgaver av EndNote bør fjernes før man legger til en ny. Avinstallering av EndNote er beskrevet på en egen side. Deretter installeres den nye versjonen som beskrevet under.

Når man har hentet ned programmet til egen maskin, må dette "pakkes ut". Den enkleste måten å gjøre dette på er å dobbeltklikke på filen Endnote_X3_Win.exe og kopiere filene ENX3Inst.msi og License.dat til f.eks. skrivebordet. Deretter kan man dobbeltklikke på filen ENX3Inst.msi og følge installasjonsveiledningen.

Det kan være nyttig å endre oppsettet av kobling til fulltekst for å utnytte tilgjengelige litteraturressurser fullt ut.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 12.03.10 av ea.
til denne siden.