Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X3

Bruk av dataene utenfor EndNote

Som regel er det ikke det å ha dataene i basen som er det endelige målet. De skal helst kunne benyttes i en eller annen sammenheng utenfor EndNote.

Bruksområdene kan være mange, men noen alternativer er

Lage bibliografier

Å lage bibliografier går ut på å presentere (et utvalg av) referansene i et gitt format.
Arbeidet består følgelig i å velge referanser og deretter velge formatering.

Les mer om bibliografier her.

Bruke referanser i forbindelse med skriving

En annen måte å bruke referansene i EndNote på er å sette de inn i en fortløpende tekst man skriver og deretter generere en litteraturliste på bakgrunn av de siterte referansene.

Les mer om å samspill mellom Word 2003 og EndNote eller samspill mellom Word 2007 og EndNote. Det finnes også en beskrivelse av samspill mellom OpenOffice Writer og EndNote.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 25.09.09 av ea.
til denne siden.