Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2

Funksjoner i Word 2007

Det er lagt inn ekstra menyvalg i Word for at samarbeidet med EndNote skal gå best mulig. Alle nye valg i Word gjenspeiles i menyen. Noen innstillinger kan endres i Word mens andre må foretas i EndNote.

Under presenteres kort de ulike verktøyknappene. Funksjonene er delt i tre kategorier; Citations, Bibliography og Tools.

Citations-kategorien

 Insert Citation
 - Søk etter referanse (får opp et eget søkevindu for å finne referanser i åpent bibliotek)
[gjelder ved klikk på forstørrelsesglasset]
Find Citation
 - Samme som over
 Insert Note
 - Setter inn note i dokumentet. Brukes kun for stiler der man ønsker noter inn i referanselisten.
 Insert Selected Citation(s)
 - Setter inn merket/merkede referanse(r). (Disse må være merket i EndNote på forhånd.)
 Find Figure
 - Søker etter referanser i EndNote som inneholder figurer/tabeller, og setter disse inn i Word-dokumentet
 Go to EndNote
 - Går til EndNote-programmet.
 Edit Citation(s)
 - Rediger enkeltreferanse (kan f.eks. legge til sidetall, fjerne år/forfatternavn ol. i en sitering i teksten).
  Edit Library Reference(s)
 - Tar deg over i EndNote for å redigere den merkede referansen der.


Bibliography-kategorien

 Style
 - Her kan man velge hvilken stil dokumentet skal formateres etter. Stilene på listen er de man har merket som "favoritter" i EndNote-programmet.
Update Citations and Bibliography
 - Formaterer siteringer og referanseliste i henhold til valgt stil. Denne funksjonen benyttes dersom man har slått av automatisk formatering.
 Convert to Unformatted Citations
 - Fjerner formateringen i hele dokumentet eller den referansen man evt. har markert. Merk at denne funksjonen også slår av automatisk formatering av referansene.
Convert to Plain Text
 - Fjerner feltkodene som sørger for en kobling mellom Word og EndNote-basen.
[Det kan være smart å ta vare på en kopi av dokumentet med kodene intakt, da det ikke er mulig å gjenskape koblingene igjen etter at de er tatt vekk.]
 Convert Word 2007 Citation to EndNote
 - Konverterer en Word 2007-sitering til en EndNote-sitering. Det frarådes å ha både Word 2007-siteringer og EndNote-siteringer i samme dokument.
 Bibliography
 
- Ved å klikke på pilen nede til høyre under Bibliography vil man få opp en dialogboks med en rekke valg som angår formatering av dokumentet. Her finner en også mulighet for å slå av/på automatisk formatering av referanser.


Tools
-kategorien

 Export Traveling Library
 - Gir mulighet for å lagre alle siterte referanser i et EndNote-bibliotek (nytt eller eksisterende)
 Export Word 2007 Citations
 - Gir mulighet for å lage et EndNote-bibliotek av alle Word 2007-siteringer i dokumentet
 Export Word 2007 Master List
 - Gir mulighet for å lage et EndNote-bibliotek av hovedlisten over referanser i Word 2007.
Preferences
 - Oppsett for fortløpende formatering av referanser.
 EndNote Help
 - Hjelpfunksjonen (i EndNote).

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.