Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2

Funksjoner i Word

Det er lagt inn ekstra menyvalg i Word for at samarbeidet med EndNote skal gå best mulig. Alle nye valg i Word gjenspeiles i menyen. Noen innstillinger kan endres i Word mens andre må foretas i EndNote.

Under presenteres kort de ulike verktøyknappene

 Go to EndNote
 - Går til EndNote-programmet.

  Find Citation(s)
 - Lar deg søke etter referanser i EndNote uten å forlate Word

 Format Bibliography 
 - Formaterer referanser og generer referanseliste i henhold til valgt stil.

  Insert Selected Citation(s)
 - Setter inn merkede referanser.

  Edit Citation(s)
 - Redigerer sitering/referanse (kun siteringen - referansen endres ikke i
 EndNote).

  Insert Note
 - Setter inn note. (Brukes kun for stiler som skal ha med noter i
 referanselisten.)

  Edit Library Reference(s)
 - Tar deg over i EndNote for å redigere den merkede referansen der.

 Unformat Citation(s)
 - Fjerner formateringen.

  Remove Field Codes
 - Fjerner koblingen mellom Word-dokumentet og EndNote-basen.

 Export Traveling Library
 - Gir mulighet for å lagre alle siterte referanser i et EndNote-bibliotek (nytt eller eksisterende)

  Find Figure(s)
 - Går til figurer (som er satt inn vha EndNote)

 Generate Figure List
 - Lager liste over alle figurer (som er satt inn vha EndNote)

 Cite While You Write Preferences
 - Oppsett for fortløpende formatering av referanser.

 Help
 - Hjelpfunksjonen (i EndNote).

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.