Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2 : Redigere stiler

Skilletegn og annen tegnsetting
("Separation & Punctuation")

Denne underkategorien inneholder valg for å plassere bilder og tabeller i forhold til tekstn. I tillegg finner en valg for tegnsetting for billed- og tabelltekst.
Merk at disse valgene bare gjelder bilder og tabeller som er satt inn og behandlet med hjelp av EndNote. Bilder og tabeller man setter inn på "vanlig måte" i Word vil ikke berøres av disse valgene.

De ulike alternativene er:

Image separation
Velg hvor mange linjers mellomrom det skal være over og under bildene/tabellene.

Separate each with a page break
Bilder/tabeller vil skilles med et linjeskift når de står i en liste på slutten av dokumentet. .

Separate with # of blank lines above and below each figure / table
Angir hvor mange blanke linjer det skal være over og under hvert bilde / hver tabell når de står i en liste på slutten av dokumentet.

Place a period after the label
Setter et punktum etter billed-/tabellnummeret.

Place a period after the cation
Setter et punktum etter selve billed-/tabellteksten.strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.