Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2 : Redigere stiler

Gjentatte siteringer i fotnoter
("Repeated Citations")

Denne underkategorien gir anledning til å formatere siteringer i fotnoter ulikt avhengig om det er første gang man siterer en referanse eller ei. I enkelte tilfeller er det nemlig ønskelig å ha en forkortet/annerledes formatering av gjentatte siteringer.

De ulike alternativene er:

If a Reference Repeats in a Subsequent Footnote
Når en referanse forekommer i flere fotnoter kan man altså velge å fremstille i den siste av disse i en forkortet form i alle unntatt den første.
Dette brukes først om fremst der man bruker en mer eller mindre fullstendig referanse i fotnotene (f.eks. Same as Bibliography - se Mal for fotnoter)

If the Same Reference Repeats in Consecutive Footnotes
Dersom en referanse forekommer i to fotnoter som følger rett på hverandre (dvs. uten andre fotnoter mellom), kan man velge å

  • Erstatte referansen med et ord/uttrykk, f.eks. Ibid. (forkortelse for Ibidem = sammesteds)
  • Utelate opplysningene
  • Ikke foreta noe spesielt, dvs. at de to fotnotene blir identiske

If the Same Source Repeats in Consecutive Footnotes
Dette valget omfatter altså tilfeller der man i to fotnoter som følger rett på hverandre har samme opplysninger. Dette betyr altså ikke at man siterer samme referanse, men at referansene inneholder noen av de samme dataene.
I slike tilfeller kan man velge å

  • Bytte ut de gjentatte dataene med et ord/uttrykk, f.eks. Ibid.
  • Bare bytte ut tidsskrifttittel el.
  • Ikke foreta noen endringer

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.