Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2 : Redigere stiler

Forfatternavn i fotnoter ("Author Name")

Denne underkategorien av Footnotes tar for seg hvordan forfatternavnene skal presenteres i fotnotene.

De ulike alternativene er:

First author: Angir hvordan førsteforfatter skal skrives
 
Other authors: Angir navneformatet for de resterende forfatterne dersom det er fler enn én
 
Capitalization: Her kan man definere hvordan man vi ha store/små bokstaver i forfatternavnene. As Is vil si at man bruker den formen som er angitt i den enkelte referanse i EndNote-biblioteket. Merk at dette kan gi ulike formater
 
Initials: Dette feltet brukes for å angi hvordan man skal forholde seg til forfatternes for- og mellomnavn. Merk at dette valget overstyrer de tre tidligere
 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.