Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2 : Redigere stiler

Sorteringsrekkefølge for bibliografi
("Sort Order")

Denne underkategorien gir sorteringsalternativer for bibliografien/litteraturlisten.

De ulike alternativene er:

Order of appearance Dersom man markerer dette valget vil rekkefølgen på referansene i bibliografien bli den samme som de er sitert i teksten
 
Author + Title Dette valget gir en alfabetisk sortering på forfatternavn, og deretter tittel om navnene er like
 
Author + Title + Year Dette er i prinsippet samme sortering som over, men med tillegg om at man tar hensyn til år som tredje sorteringskriterium
 
First Author + Year + Other Authors Denne sorteringsformen gir kronologisk sortering for førsteforfatter, uansett og han/hun er eneforfatter eller ei
First Author + # of Authors + Year Her er antall forfattere andre siteringskriterium, mens år kommer som tredje
 
Other... Her kan man angi en sorteringsrekkefølge selv. Når man markerer denne vil det automatisk dukke opp en egen dialogboks hvor man kan angi sorteringsfelt og -rekkefølge
   
Sort edited works after original works by the same author gir - som teksten antyder - mulighet for å liste opp verk hvor en person er redaktør etter de verk der vedkommende er forfatter.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.