Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2 : Redigere stiler

Mal for bibliografi ("Templates")

Underkategoriene i Bibliography inneholder de aller fleste alternativer og valg som påvirker litteraturlisten. Det første av disse - maler ("Templates") angir hvilke felt som skal være med, og hvordan disse skal formateres. Det er også anledning til å legge til ren tekst eller annen tegnsetting i tillegg til å sette inn innhold fra feltene som utgjør referansene i EndNote-biblioteket.

Til forskjell fra maler for siteringer er det i maler for bibliografier naturlig å skille mellom ulike referansetyper. Dette - og det faktum at man setter inn langt flere opplysninger i bibliografiene enn i siteringene - gjør at vi her får et skjermbilde som kan synes noe mer uoversiktlig.

Se ellers egen side om hvordan man bygger opp en mal.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.