Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2 : Redigere stiler

Sortering av siteringer ("Sort Order")

Siste underkategori av Citations omhandler rekkefølgen på siteringer som følger rett på hverandre. Dette valget skal altså ikke forveksles med rekkefølgen referansene presenteres på i litteraturlisten.

De ulike alternativene er:

Same as bibliography Dersom man markerer dette valget vil rekkefølgen på flere siteringer i rekkefølge bli den samme som for bibliografien
 
Author + Title Dette valget gir en sortering på forfatternavn, og deretter tittel om navnene er like
 
Author + Title + Year Det primære sorteringskriterium er her forfatter med henholdsvis tittel og år som andre og tredje felt å sortere på
 
Year + Author Sorteringen er primært på år, deretter forfatternavn
 
Don't sort Siteringene komme i den rekkefølge de er satt i teksten
 
Other... Her kan man angi en sorteringsrekkefølge selv. Når man markerer denne vil det automatisk dukke opp en egen dialogboks hvor man kan angi sorteringsfelt og -rekkefølge

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.