Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2 : Redigere stiler

Nummerering av siteringer ("Numbering")

Denne underkategorien av Citations har kun interesse dersom man benytter en sk. nummerert stil all den tid den handler utelukkende om nummereringen av siteringer.

De ulike alternativene er:

All References Her markerer man for å få fortløpende siteringer presentert som et spenn i stedet for som enkeltnummer
 
Grouped References I denne ruten kan man krysse av dersom man vil ha alle verk som siteres på én gang med et felles nummer. Man kan deretter angi hvilken skilleteg/-ord man vil ha mellom de. Merk at ønskede mellomrom må angis selv om dette kan være vanskelig å se i denne dialogboksen

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.