Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2 : Redigere stiler

Flertydige siteringer ("Ambiguous Citations")

Andre underkategorien under Citations inneholder valgene for hvordan man vil skille flertydige siteringer. En flertydig sitering er en sitering som ikke inneholder nok opplysninger i den forløpende teksten til å holde den adskilt fra andre siteringer i samme tekst.

Merk at alle valgene man angir i denne dialogboksen kun omfatter de siteringene som oppfattes som flertydige. Andre siteringer i samme teksten forblir upåvirket av dette.

 

De ulike alternativene er:

  Include the author initials or full name in citation

 
Man kan legge til forfatterens initialer eller fullt navn for å skille siteringene fra hverandre. Valgene under Name format gir mulighet for å spesifisere nærmere
 
  Add more authors until the citation is unique
 
Denne muligheten er særlig godt egnet der det typisk er flere forfattere pr. sitering
 
  Add the title for different works by the same author
 
Man kan legge til tittel for å skille siteringer fra hverandre. Title format gir anledning til å velge om man vil bruke full tittel eller en kortversjon.

 
  Add a letter after the year
 
Man kan angi at siteringene skal skilles fra hverandre ved hjelp av bokstaver. Letter format gir to mulige formateringer av dette
 
 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.