Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2 : Redigere stiler

Mal for sitering ("Citation - Template")

Under kategorien Citations finner vi fem underkategorier hvor man har anledning til å definere hvordan referansen skal siteres i den fortløpende teksten.

Den første av disse er Templates som utgjør malen for hvordan siteringen skal se ut. Man kan legge tilfelt ved hjelp av knappen Insert Field i tillegg til at det er mulig å sette inn tegn og tekst etter eget ønske.
Se mer om formatering av maler på egen side.

De ulike alternativene er:

Insert Field

 
Denne knappen gir adgang til alle feltene i EndNote. Man kan også skrive feltnavnet inn rett fra tastaturet
 
Multiple citation separator:

 
Her angir man hvilke(t) tegn som brukes for å skille flere siteringer som står sammen. Merk at evt. mellomrom også må skrives selv om det kan være vanskelig å se de i dette skjermbildet
 
Year Format
 
Markering i denne ruten forteller programmet at man vil benytte kun to siffer for å angi årstall.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.