Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X2 : Redigere stiler

Tidsskriftnavn ("Journal Names")

Her angis hvordan man vil vise tidskriftnavnene. For å få full nytte av disse valgene må man enten ha utfylt alle feltene for hvert tidsskrift, eller man må ha importert lister med tidsskriftnavn og -forkortelser.
Se mer om dette her.

De ulike alternativene er:

Use full journal name Man bruker full tittel
 
Abbreviation 1-3 Man bruker de egendefinerte forkortelsene fra feltene Abbreviation 1, Abbreviation 2 eller Abbreviation 3
 
Don't replace Man bruker det som står i hver enkelt referanse. Merk at dette kan føre til en sammenblanding av forkortelser og fulle titler

I tillegg har man følgende valg:
 
Abbreviate journal articles only
 
Eventuelle forkortelser angitt over gjelder kun for tidskriftartikler, ikke referanser til andre referansetyper
 
Remove periods Fjerner punktum fra tittel/forkortelse, uansett hvilke valg man har gjort over

strekOffisiell side
Sist oppdatert 19.12.08 av ea.
til denne siden.